אסלה קומפוסטית

אסלה קומפוסטית – מערכת תברואתית יבשה ללא שטיפה בתי שימוש ללא מים

מדוע לבזבז את משאבי המים היקרים לטיפול בצואה האנושית? הטבע יכול לטפל בה עבורך. ביכולתך למחזרה חזרה לטבע ולעזור לשמור על איכות הסביבה.
משחר בריאותו נתקל האדם בבעיית סילוק הפרשותיו.
כל בעלי החיים המתקיימים על "קרקע יבשה" נדרשים מטבע בריאתם להטיל את הפרשותיהם על פני האדמה, וראה זה פלא, הפרשותיהם נעלמים כלא היו. הפסולת המיוצרת על ידם מותמרת בכח הטבע (האוויר, החמצן והאורגניזם החיים בקרקע ובאוויר), למקרות אנרגיה/מזון עבור הדורות הבאים. 95% ממשקל הפסולת מומרים לאדי מים ופחמן דו חמצני ו- 5% מן הפסלות המקורית נשארת במצב מוצק הניתן לשימוש כדשן אורגני עתיר חנקן הנקרא – קומפוסט. שימוש בבתי שימוש ירוקים מבצע את אותו אפקט. בתי שימוש אלה הם ברוב המקרים בתי שימוש ניידים וניתן לראותם באירועים שונים או במקומות ציבוריים.

 


האדם, שגם הוא בעל חיים המתקיים על קרקע יבשה, הינו בעל החיים היחיד שחיפש פתרונות תברואתיים שונים לסילוק הפרשותיו, ולא ניצל את כח הטבע לשם כך. האדם בחר בכוונה תחילה לערבב את הפרשותיו במים, ולסוגרן בתוך האדמה ו/או במערכות ביוב, אשר בהן אין ההשפעה הממחזרת של האוויר, החמצן וקבוצות האורגניזמם החיים בקרקע ובאוויר, יכולה להתבצע.
בעת השימוש באסלה הנשטפת במים, מערבב האדם מנקודת המבט הסביבתית, שני מחזורים שונים, שאינם שייכים זה לזה: את מחזור המזון עם מחזור המים והדבר משפיע בצורה מזיקה על בסיס חיינו, עקב הפגיעה באיזון האקולוגי והווצרותן של תרכובות מסוכנות.
התופעות הבלתי רצויות והמזיקות הנלוות לשימוש הנפוץ באסלות נשטפות במים, הצטברו לאיטן והפכו לגורם העיקרי של המשבר העכשווי באיכות ובכמות המים. המשבר הינו עולמי ומתרחש ברוב העולם המפותח והמתפתח.

הפתרון – בית שימוש קומפוסטי

להלן: מערכות מחזור מלא לבית המגורים תוך הפרדה בין מחזור המזון למחזור המים
  

נשמח לעמוד לרשותכם!
נבנה ע"י פתרונות אינטרנט - פתרונות אינטרנט