השוואה

 

השוואה

 

המוטו:

בכוחו של הטבע לטפל בצואה האנושית למחזרה ולשמור על איכות הסביבה, תוך כדי חסכון משאבי מים יקרים.
 

עקרון הטכנולוגיה:

צמצום הכמות ומחזור והתמרה של החומרים המזינים שבהפרשה, דהיינו יצירת תנאים נאותים של טמפרטורה ולחות בתוך מיכלי הקומפוסטציה הממוקמים בבתי שימוש ירוקים, על מנת שיתרחש תהליך הפירוק והפיכת הצואה לקומפוסט.
 
התנאי הראשון היסודי וההכרחי לתהליך הוא, הפרדה מוחלטת בין מחזור המזון למחזור המים, ועל כן אין שימוש במערכות אלה במים שפירים להדחת האסלה ו/או לטיפול בתוצרים. ומכאן השמות הנרדפים למערכות אלה:
 1. בתי שימוש יבשים WATER LESS TOILETS
 2. בתי שימוש ללא הדחת מים A NON. FLUSHING DRY SANITATION
 3. בתי שימוש ביולוגיים Biological Toilet
 4. בתי שימוש קומפוסטיים.

  להלן ההבדלים בין המערכות הטכנולוגיות, זו המיושמת בבתי רעי לבין אלו המשמשות את האחרים. ההשוואה נעשתה בהתבסס על:
  v     דפי מידע (פרוספקטים).                                                                
  v     הסברים שהתקבלו מהיצרנים בחו"ל     .
  v     בדיקת המתקנים בשטח.
  v     שיחות עם אנשי תפעול.
   
להלן ההשוואה:
 
עקרון ההפרדה בין מחזור המזון למחזור המים:
בתי רעי אחרים
קיימת הפרדה מוחלטת בין מחזור המזון ומחזור המים עקב המבנה האופקי של מערכת בתי רעי. קיים מתז פנימי של מים ועל פי הוראות המפיץ (היצרן) יש להתיז מים על תוצרים שבמיכל הקומפוסט לפחות פעם עד פעמיים בשבוע 2-3 דקות בכל פעם. ההפרדה הינה אנכית.
 
 
 

הטכנולוגיה:

בתי רעי אחרים
מערכת בתי רעי משתמשת בטכנולוגיה פשוטה ולא מורכבת על מנת להזרים אוויר מאולץ לתוך מיכל הקומפוסט.
חום נקלט בקרינה ישירה מהשמש ומוסע באמצעות הפוליאטילן השחור האטום לקרני אולטרא סגולי, אשר ממנו בנוי תא הפירוק צינורות האוורור וכיסוי פתח אדם.
מערכת האוורור נעזרת בטמפרטורה הגבוהה השוררת במיכל. הטמפרטורה הגבוהה יוצרת לחץ שלילי במיכל המונע זרימת אוויר חזרה דרך האסלה.
זרימת האוויר נעזרת גם ביחידת שאיבת אויר לא חשמלית (מאוורר רוח) הממוקמת בראש צינור היציאה.
הטכנולוגיה של בתי רעי הינה טבעית לחלוטין מחקה את ההתרחשות בטבע ומווסתת בעצמה את הלחות והייבוש על מנת להפוך את הצואה האנושית לחומר דישון מעולה.
המערכת אינה צורכת משאבי כח ואינה משתמשת במים שפירים.
אותו עקרון טכנולוגי של זרימת אויר במיכל מיושמת גם בתאים אלה, אולם התנאים האירוביים במיכל מושגים באמצעות כח חשמלי המפעיל אביזרים חשמליים.
הפסקת חשמל או טיפול לא נכון בקולטים הסולרים ובאביזרי החשמל השונים, כמו ונטה ומצבר חשמלי, תגרום למערכת לקרוס.
כמו כן, ויסות החום והלחות לא נתונים בידי הטבע עצמו, היות והתהליך במיכל הקומפוסט דורש מחד גיסא הוספת מים שפירים (ממערכת התזה הנמצאת במיכל) ומאידך שאיבת נוזלים עודפים ושפיכתם אל מחוץ למיכל.
המערכת צורכת משאבי כח ומשתמשת במים שפירים.
 
 
 

קיבולת מיכלי הקומפוסטציה והיכולת לשרת

בתי רעי אחרים
כל מיכל בסיס יכול לשרת על פי הנחית היצרן 60-80 איש ליום בממוצע. כל מיכל בסיס מיועד לאסלה אחת – תא שירותים אחד.
מבנה בעל שני תאי שירותים הכולל שני מיכלי בסיס, יכול לשרת בין 120 ל- 160 איש ליום, דהיינו היכולת לשרת הינה גבוהה מאחרים פי כמה מונים.
כל מיכל בסיס מיועד לשתי אסלות. שני תאי שירותים ויכול לשרת בסך הכל בין 60-80 איש (על פי הנחיות המפיץ). משתנה בהתאם לגודל המיכל.
 
 
 
שמירה על איכות הסביבה וזיהום האדמה, מי תהום ומים עיליים (*)
בתי רעי אחרים
אין דליפות ביוב מכל סוג שהוא, בין אם על ידי שאיבת נוזלים אל מחוץ לתא או בין אם על ידי ניקוזם והחדרתם ישירות מתוך מיכל הבסיס לקרקע דרך בור החדרה.
המערכת שומרת על איכות הסביבה ואינה מזהמת את האדמה, את מי התהום ואת מקורות המים העיליים.
הנוזלים מתנקזים בתא התחתון ומתאדים אודות לחום הרב השורר במיכל.
כאשר מפלס הנוזלים במיכל הבסיס מגיע לגובה מחיצת ההפרדה, יש לשאוב את הנוזלים באמצעות משאבה טבולה חשמלית או ידנית.
הנוזלים מוזרמים חיצונית למיכל הבסיס ומזהמים את האדמה, מי התהום והמים העיליים.
בדגמים מסויימים ניקוז הנוזלים נעשה ישירות לבור החדרה או מועבר למיכל אגירה חיצוני שיש לפנותו מידי פעם בפעם.
  (*) הערה: שתן טהור מהול בצורה נכונה ביחס של 1:9 במים שפירים מהווה חומר דישון מעולה. אולם כשהוא עובר דרך הפרשות המכילות חיידקים וטפילים אחרים, הוא הופך למזהם סביבתי ממדרגה ראשונה.
 
תחזוקה תברואתית
בתי רעי אחרים
תחזוקה תברואתית מועטה ופשוטה, פעולות ניקיון יום יומית בסיסיות המתבצעות כדרך שיגרה.
אין צורך בטיפול שוטף בהפרשות טריות ואין צורך במים שפירים ולו גם בכמות מינימאלית לצורך הטיפול שבקומפוסטר.
פרט לפעולות הניקיון הבסיסיות היום יומיות, יש לבצע גם את הפעולות הבאות:
 1. לערבב את ערימת ההפרשות הטריות ולפזרה בתוך המיכל בעזרת קלשון או מגרפה.
 2. יש להרטיב את המצע וערימת הפסולת במיכל הרקב בעזרת התזה מבחוץ או הפעלת מתז פנימי, במשך כ- 2-3 דקות לפחות פעם בשבוע ובדגמים מסויימים פעם ביום.
 3. במידה ואין חיבור למים יש לספק למערכת מים ממיכל חיצוני מוגבה המוצב בחלקו האחורי של מבנה המערכת.
 
 
 
תחזוקה מונעת
בתי רעי אחרים
במקומות מסויימים, כששימוש רב בבתי רעי נעשה על ידי אוכלוסיה מוסלמית, שאינה משתמשת בנייר טואלט אלא שוטפת את עצמה במים שפירים, יש לבדוק פעם ב- 6-8 חודשים את מצב הנוזלים במיכל הבסיס.
עלול לקרות שמיכל הבסיס יתמלא עם נוזלים, אותם יהיה צורך לשאוב אל מחוץ למיכל. רק במקרה ספציפי זה, המערכת הטכנולוגית אינה מספיקה לאייד את הנוזלים העודפים הנכנסים אליה.
 1. יש לוודא יום יום את תקינות המאוורר (ונטה) שחייב לפעול ברציפות 24 שעות ביממה. אי תפקודה של הונטה תגרום לכך שלא יזרום אויר במיכל הרקב, לא תהיה הספקת חמצן וכל תהליך הקומפוסטציה יקרוס.
 2. במידה והספקת החשמל היא באמצעות מתקן סולרי יש לנקות את הקולטים מידי יום.
 3. יש לדאוג לתנאי יובש של המצבר המותקן במיכל הבסיס ולהחליפו מעת לעת.
 4. לבדוק את תקינות מערכת ההתזה וכן למלא את מיכל המים במתקן, במידה ואין הספקת מים רגילה.
 5. פיזור קבוע של נסורת לספיגת נוזלים.
אי מתן טיפולים אלה עלול להביא לכך שהמערכת הטכנולוגית תושבת וכל תהליך הקומפוסטציה יפסק.
 
 
 
 
לסיכום:
 •  המערכת הטכנולוגית העכשווית המשמשת את בתי רעי הינה הטובה ביותר הנמצאת כיום בשוק העולמי והינה מהדור המתקדם. נסיונות החיקוי של האחרים מעידה כאלף עדים.
   
 • המערכת הטכנולוגית מיישמת טכנולוגיה ביולוגית בקטריאלית ופותחה על ידי היצרן במיוחד על מנת להתאימה לתנאי החום, היובש והמחסור במים המאפיינים את מדינת ישראל.
   
 • המערכת הינה טבעית ממדרגה ראשונה, ומיישמת את הכלל של הפרדת מחזור המזון ממחזור המים, שהינו התנאי היסודי וההכרחי לתהליך הקומפוסטציה.
   
 • המערכת הינה יעילה בצורה בלתי רגילה. תפקודה ותפעולה קל ביותר והיא מנצלת משאבים טבעיים כאנרגית השמש והרוח, על מנת לספק לצואה האנושית ולחומרים אורגנים אחרים את הסביבה המתאימה, הסביבה הטבעית להתפרק בתהליך טבעי ולהתמחזר.
   
 • המערכת הינה הומוגנית וסגורה. אין בה אביזרים חריגים שמטבעם להיגנב ושנדרשים בגינם טיפולי אחזקה שוטפים ויקרים.
 
 תפקודה ותפעולה של המערכת הטכנולוגית מהדור הקודם מסורבל ויקר והיה כרוך ב:
 •  אספקת חשמל (מקור כח קבוע או סולרי).
 •  אספקת מים למיכלי הקומפוסט (העברת קו מים או מיכל מים חיצוני).
 •  אינסטלציית מים בתוך מיכל הקומפוסט.
 •  ונטות חשמליות החייבות לפעול יומם ולילה.
 • שאיבת נוזלים ממיכלי הבסיס או לחילופין מערכת החדרה לקרקע של נוזלים מצטברים.
 • טיפול בתוצרים רטובים.
 • הוספת נסורת לתוצרים במיכל הקומפוסט.
 •  אחזקה וטיפולים שוטפים ויקרים של המערכת הטכנולוגית והאביזרים החשמליים ברי קלקול.
 •  קיים חשש מגניבתם של האביזרים החשמליים במקומות מרוחקים ומבודדים.

בתי רעי עונים על כל המדדים של בית השימוש האידאלי.
 בתי שימוש אלה יכולים לשמש גם כבתי שימוש ניידים והינם מתקנים אקולוגים ממדגרה ראשונה, הינם ידידותיים לסביבה ושומרים על איכותה.
 

 
 

אין ספק:

בתי רעי = כח הטבע.


 

נשמח לעמוד לרשותכם!
נבנה ע"י פתרונות אינטרנט - פתרונות אינטרנט