שרותי דלי

דוגמאות לשרותי דלי

 

ההבדל בין שירותי קומפוסט לשרותי דלי

על פי סיפרו של ג'וזף ג'נקינס -  זבל אנושי 

                         


בתי שימוש (ידוע גם כשירותים, בית כסא, בית כבוד, נוחיות) הוא מקום שאדם עושה בו את צרכיו.

משחר בריאתו נתקל האדם בבעיית סילוק הפרשותיו.

כל בעלי החיים המתקיימים על "קרקע יבשה" נדרשים מטבע בריאתם להטיל את הפרשותיהם על פני הקרקע ואלה נעלמים כלא היו. הן מותמרות בכח הטבע למקורות אנרגיה /מזון עבור הדורות הבאים.

האדם שגם הוא בעל חיים המתקיים על קרקע יבשה, הינו בעל החיים היחידי שחיפש פתרונות תברואתיים שונים לסילוק הפרשותיו ולא ניצל את כח הטבע לשם כך.

א. הפתרונות הנפוצים לסילוק הפרשות האדם

 1. המחראה – לטרינה (לטינית LAVATRINA - בית שימוש) הוא מבנה פרטי או ציבורי לעשיית צרכים שהיה נפוץ מאוד בערים הגדולות ברחבי האימפריה הרומית, והיא למעשה העתק של מתקני שירותים שנמצאו בהודו בשנות 2500 לפנה"ס וכן במצרים העתיקה בשנות 2100 לפנה"ס.
  מערכות אלה היו מצוידים במושב ומערכות לניקוז מים כשההפרשות מתנקזות לבורות ניקוז.
   
 2. בורות ספיגה - "בור ספיגה" הוא בור הנכרה באדמה ומשמש לקליטת שפכים לשם סילוקם בדרך של חלחול לקרקע.
  שפכים = זבל אנושי ומי השטיפה (המים האפורים) .

  סילוק השפכים בצורה זו גורמת למפגעים סביבתיים רבים:


  א. דרך הפעולה של הבור הסופג כלומר חלחול שפכים לקרקע, גורמת לזיהום של הקרקע ומי תהום.

  ב. לאחר מספר שנים של פעולת בור הספיגה הבור יכול להיסתם ויש צורך 
      בריקונו על ידי ביוביות (רכב המיועד לסילוק השפכים שהצטברו בבור הספיגה).

  ג. השפכים שבבור הספיגה מסולקים לעתים קרובות על ידי ביובית לשד ואדי קרוב, צורת פינו זו גורמת לבעיות אסתטיות ותברואתיות וכן            לעתים לזיהום מים.

  ד. צורת סילוק זו אינה מאפשרת השבת המים לניצול לחוזר בהשקיה חקלאית.

  בגלל בעיות וסיבוכים אלו בבורות הספיגה הוציא המשרד לאיכות הסביבה ב- 1992 תקנות אשר ימנעו את זיהום המים, ולפיהן:

  נאסר על הקמת בור ספיגה בבניה חדשה.
  במקומות אשר היה שימוש בבורות הספיגה נאלצו להתחבר למערכת הביוב הראשית של האזור או (במקרה ואין מערכת ביוב ראשית) היה צורך לטפל בשפכים (בבור רקב) לפני סילוקם לבור הסופג.
  במקרים מיוחדים ניתן להמשיך ולהשתמש בבורות אלו, אך רק לאחר קבלת אישור ממשרד לאיכות הסביבה, הניתן רק כאשר יש טיפול יסודי ומקסימלי בשפכים לפני סילוקם.

 3. שיטת הדלי – שירותי נסורת

  שיטה פשוטה לאיסוף זבל אנושי, נקראות לעיתים מערכות הובלה, או מערכות דלי, כיוון שצריך לשאת את הזבל ולהעבירו למקומות איסוף או בורות ניקוז. למעשה בתי שימוש בשיטה זו הם פשוט מכשירי אגירה בהם מופקד הזבל האנושי ואז מועבר למקום נפרד מאזור השירותים עצמם.
   
 4. שירותים מזרחיים

  בתי שימוש בהם יש חור ברצפה (שירותי בול פגיעה) ,(שירותי כריעה).
  שירותים בהם אין אסלת ישיבה והמשתמש כורע מעל חור ברצפה.
  כששירותים אלה נמצאים במקומות ישוב מחוברים השירותים למערכות נשטפות אולם במקומות שאין מערכות ביוב שירותים אלה בנויים מעל חפיר באדמה והזבל האנושי נאסף בתוך החפיר.

  שירותים אלה דומים לבורות הספיגה על כל המפגעים שבה.

 5. האסלה הנשטפת (ניאגרה)

  המערכת המקובלת לסילוק הפרשות אדם, שנתקבלה בארצות המתועשות במשך מאה זו.
  מעלותיה הן האפשרות למקם אותה בתוך המגורים, וסילוק השופכין מן המגורים עצמם. אולם למערכת זו יש גם מגרעה גדולה: היא יקרה, כיוון שהיא דורשת היקף גדול של מערכות אספקת מים ותברואה וכן נקיטת צעדים למניעת זיהום מחוץ למגורים. במקרים רבים יהיה קשה לספק את כמות המים הדרושה עבור מערכת כזו או למצוא מיכל משביע רצון עבור מי השופכין (בור ספיגה).

   
 6. בתי שימוש כימיים

  הם בתי שימוש שאינם מחוברים למערכת ביוב מרכזית במקום זאת ישנה אסלה (או מיכל) ובו חומרי ניקוי חיטוי וריח.
  האסלה בנויה כך שאפשר לשאוב מתוכה את תכולתה ולמלאה בחומרים חדשים.

   
 7. בתי שימוש ירוקים – אקולוגיים

  להלן שמות נרדפים:-

  א. שירותים ביולוגיים BIOLOGICAL TOILET .
  ב. שירותים יבשים WATER LESS TOILET .
  ג. שירותים ללא הדחת מים
  ANON FLUSHING DRAY SANITATION .
  ד. בתי שימוש קומפוסטים COMPOSTING TOILET.

 דיון

בשנים האחרונות החלו להופיע בשוק חברות המכנות עצמן שירותים ירוקים אקולוגיים ואף שירותי קומפוסט. ולמעשה פועלות בשיטת הדלי לפינוי הזבל האנושי.
חברות אלה מסתמכות על סיפרו של גו'זף ג'נקינס "זבל אנושי" המשמש אורים ותומים בנושא הזבל האנושי.
פניתי לסיפרו של גו'זף ג'נקינס ובפרק 6 "שירותי קומפוסט ומערכות" מר ג'נקינס כותב כדלקמן:

"שירותי קומפוסט" הם שירותים בהם מתרחש תהליך הקומפוסטציה. בדרך כלל תא הקומפוסט ממוקם מתחת לשירותים. שירותים אחרים הם פשוט מכשירי אגירה בהם מופקד זבל אנושי, ואז מועבר למקום נפרד מאזור בשירותים עצמם. שירותים כאלה הם רק מרכיב אחד בתוך "מערכת שירותי הקומפוסט", ואינם שירותי קומפוסט בפני עצמם. הקומפוסטציה מתרחשת במקום נפרד.

יש לאסוף את הזבל האנושי ולהפקידו בערימת קומפוסט בחוץ. יש לשמור על תכולת השירותים מכוסה בחומר כיסוי אורגאני נקי, כגון רקבובית, נסורת, כבול, רקבובית עלים, קליפות אורז, מוץ, כסחת דשא יבשה, על מנת למנוע ריחות, לספוג שתן, ולמנוע הפרעות זבובים. את השתן מפקידים לתוך אותו מיכל, וכאשר הנוזל עולה אל פני השטח, מוספים עוד חומרי כיסוי, כך שחומר כיסוי אורגאני נקי מכסה את תכולת השירותים כל הזמן.

מכסה מונח על המיכל כל עוד השירותים אינם בשימוש. המכסה לא צריך להיות אטום, ומכסה אסלה סטנדרטי מתאים בהחלט. המכסה אינו מיועד בהכרח למניעת ריחות, ואינו מיועד בהכרח למנוע מזבובים גישה אל תכולת השירותים. במקום זאת, חומרי הכיסוי מבטיחים זאת. החומרים האורגאנים פועלים כמכסה אורגאני, או "פילטר ביולוגי"; המכסה הפיזי (מכסה האסלה) משמש בעיקר לנוחות ואסתטיקה, לכן, בחירת חומר הכיסוי האורגאני היא משמעותית וחשובה ביותר, וחמר שיש בו לחות מסויימת, כגון נסורת מעץ חיה או רקבובית, נסורת, פועל יפה. ואיננה נסורת נגריות יבשה, אלא נסורת ממנסרות החותכות עצים ללוחות, נסורת נגריות יבשה היא קלה ואוורירית מכדי להיות פילטר ביולוגי יעל 100% יתרה מכך, נסורת מנגריות עלולה להכיל חומרים מסוכנים אם משתמשים שם בעץ "מטופל" נראה כי הנגרים של ימינו יותר ממוכנים לחשוף את עצמם לסיכון הכימי שבעבודה עם עץ שהושרה ברעל, ואשר מכיל כימיקלים מסרטנים. אין כל צורך לחשוף לחומרים אלה גם גינות ומערכות קומפוסט באותו בלתי חכם.

כשהדלי מלא, נושאים אותו לאזור הקומפוסט ומניחים על הערימה. כיוון שיש להעביר את החומר מחדר השירותים לערימת הקומפוסט צריך שתהיה גישה ישירה מחדר השירותים החוצה. מוטב לחפור שקע קל במרכז העליון של ערימת הקומפוסט ושם להפקיד את החומר הטרי, על מנת לשמור את הזבל האנושי הנכנס בחלק החם של הערימה. ניתן להשיג זאת בקלות אם גורפים לצדדים את חומרי החיפוי שבקצה העליון של הערימה, מניחים את תכולת הדלי בשקע שנוצר, ואז חוזרים וגורפים את חומר הכיסוי חזרה מעל החומר הטרי. אז יש לכסות מיד את האזור בחומר אורגאני, יבש ונקי נוסף, כגון קש, עלים או עשביה על מנת למנוע ריחות וללכוד אוויר ככל שהערימה נבנית. כעת יש לשטוף את הדלי היטב בעזרת מים ויש להקפיד שמי השטיפה לא יזהמו את הסביבה. הדרך הטובה ביותר להימנע מכך היא לשפוך את מי השטיפה לערימה הקומפוסט.
פעילות לא נכונה בטיפול בזבל האנושי עלולה לגרום לזיהום סביבתי, לזיהום הקרקע ולזיהום מקורות המים.


מהם שירותים אקולוגיים – שירותים קומפוסטים?


1. מהו קומפוסט?

קומפוסט הוא תהליך פירוק ביולוגי של אשפה אורגאנית בסביבה אירובית שבסופה מתקבל זבל אורגאני איכותי שניתן להשתמש בו לגידולי חקלאות וטיוב הקרקע.
הקומפוסט מורכב משילוב של פסולת מזון (מהחי או הצומח) או אפילו צואה או גללים יחד עם פסולת עשירה בחנקן כמו גזים או עיתונים.
בעיקרון, חומרי המוצא לקומפוסט הם כל פסולת אורגנית.
זבל אנושי – צואה – הינו חומר אורגאני וניתן להכין ממנו קומפוסט.


2. המוטו

בכוחו של הטבע לטפל בצואה האנושית למחזרה ולשמור על איכות הסביבה תוך חסכון במשאבי מים וחשמל יקרים.

3. עקרון טכנולוגי

צמצום הכמות מיחזור והתמרה של החומרים המזינים שבהפרשה, דהיינו יצירת תנאים נאותים של טמפרטורה ולחות בתוך מיכלי הקומפוסטציה, על מנת שיתרחש תהליך הפירוק והפיכת הצואה לקומפוס.
התנאי הראשון והיסודי הוא, הפרדה מולטת בין מיחזור המזון למיחזור המים, ועל כן אין שימוש במערכות אלה במים שפירים להדחת האסלה ו/או לטיפול בתוצרים זאת ועוד הפרדה בין המוצקים והשתן.


לסיכום,

בתי רעי

המערכת הטכנולוגית העכשווית המשמשת את בתי רעי הינה הטובה ביותר הנמצאת כיום בשוק העולמי והינה מהדור המתקדם. ניסיונות החיקוי של האחרים מעידה על כך כאלף עדים.

המערכת הטכנולוגית מיישמת טכנולוגיה ביולוגית בקטריאלית ופותחה על ידי היצרן במיוחד על מנת להתאימה לתנאי החום, היובש והמחסור במים המאפיינים את מדינת ישראל.

המערכת הינה טבעית ממדרגה ראשונה, הינה אטומה לחלוטין ומיישמת את הכלל של הפרדת מחזור המזון ממחזור המים, שהינו התנאי היסודי וההכרחי לתהליך הקומפוסטציה.

המערכת הינה יעילה בצורה בלתי רגילה. תפקודה ותפעולה קל ביותר והיא תוכננה ונבנתה מלכתחילה על מנת שתוכל לנצל משאבים טבעיים כאנרגית השמש והרוח. היא איננה נזקקת לתשתיות של מים וחשמל (בין אם קבועים או ניידים) על מנת לספק לצואה האנושית ולחומרים אורגניים אחרים את הסביבה המתאימה, הסביבה הטבעית להתפרק בתהליך טבעי ולהתמחזר.

בתי רעי עונים על כל המדדים של – בית השימוש האידאלי.
בתי רעי הינם מתקנים אקולוגיים ממדרגה ראשונה, הינם ידידותיים לסביבה ושומרים אל איכותה.

שירותי דלי – שירותי נסורת

אינם שירותים אקולוגיים ביולוגיים וכן אינם מערכות קומפוסטציה, כי אם שיטה פשוטה לאיסוף זבל אנושי בדלי והכנת קומפוסט ממנו על ידי הובלת הזבל לערימת הקומפוסט. השיטה מצריכה הכנת מקום לפינוי ואינה בטוחה מבחינה בריאותית, תוך כדי שינוע, וכן עלולה לגרום לזיהום סביבתי וזיהום מי תהום. לחברות העוסקות בשירותי דלי אין ערימות קומפוסט לפינוי הם אוספות את הזבל האנושי בשקיות ניילון ומשליכות אותו למיכלי אשפה, בהם אין פיקוח על תוצאות החמורות העלולות להביא צואה רטובה.

שינוע של הצואה

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם!
נבנה ע"י פתרונות אינטרנט - פתרונות אינטרנט