תו כחולתו כחול

מצב משק היום בישראל מחייב נקיטת אמצעים שונים ומגוונים לחיסכון במים.
החיסכון הוא מקור המים השפירים הגדול האחרון והזול ביותר שנותר לנו, על כן נחוץ להנהיג את החסכון כעורך חיים ולא אמצעי זמני בלבד. נציבות המים
מעוניינת לעודד שימוש באביזרים חוסכי מים ולוודע את עמידתם בדרישות חיסכון במים.

 


ומאחר והכנת תקנים חדשים אורכת זמן,הוחלט לנקוט במהלך שיקדם את השימוש באביזרים חוסכי מים כגון בתי שימוש ירוקים,ועל כן הוחלט בוועדה הבינמשרדית לתקינה חקיקה ושיפורים טכנולוגים לאשר את פרוייקט התו הכחול,המהווה אישור רשמי,שהמוצר המסומן בו הינו מוצר חוסך מים.
מטרת התו הכחול לעודד את ציבור הצרכנים להשתמש באביזרים חוסכי מים.

 


התו הכחול משלב בדיקה מזורזת של האביזר הנבדק ומתן גושפנקה רשמית לשימוש במוצר כאביזר חוסך מים.
באמצעות התו הכחול מעודדת נציבות המים בדיקה מזורזת של אביזר, על פני התעלמות מתקן שאינו תקן מחייב וע"י כך מתאפשר פיקוח על טיב האביזרים המסופקים לצרכן. שימוש בבתי שימוש קומפוסטיים יכול לחסוך לנו כמות אדירה של מים
לצורך כך הוקמה בנציבות המים ועדת מומחים להענקת היתרים לסימון אביזרי חוסכי מיים בתו הכחול.
בועדה חברים נציגי:
 

  • נציבות המים
  • משרד הפנים
  • משרד התמ"ס
  • מכון התקנים

לסיכום:

מעתה נחפש כולנו  את התו הכחול ונקנה אך ורק מוצרים המסומנים בתו הכחול המצביע על כעין תקן לאביזרי חוסכי מים.

שם כותב המאמר הינו  אמיר שישה :האגף לקידום החיסכון במים נציבות המים.
כותרת של המאמר:תו כחול- אביזר חוסך מים

קישורים:

1. חסכון מים במשרדי ממשלה
2. חסכון במים
3. גלובס
4. רשות המים

נשמח לעמוד לרשותכם!
נבנה ע"י פתרונות אינטרנט - פתרונות אינטרנט